Ogłoszenie

12 luty 2019 10:43

OGŁOSZENIE
wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w
Miastkowie Kościelnym w dniu 8 lutego 2019 r. na realizację zadań publicznych w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na
terenie Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w miejscowości Stary Miastków w 2019 roku. W dniu 8 lutego 2019 roku komisja dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie ofert stosowano kryteria zawarte w Zarządzeniu Nr 1/2019 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie określenia regulaminu postępowania konkursowego Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych prowadzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Propozycje komisji dotyczące wyboru oferenta i wysokości przyznanej dotacji zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy Miastków Kościelny.

Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w miejscowości Stary Miastków w 2019 roku.

Ludowy Klub Sportowy „Laguna ” Stary Miastków otrzymał dotację finansową w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

Z-up Wójta

Sławomir Rusak

Z-ca Wójta

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.