I. 272.2.13.2019 Szkolenia doskonalące dla nauczycieli

14 luty 2019 13:40

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na przeprowadzenie:

Szkoleń doskonalących dla nauczycieli
w ramach projektu pn.
„Przedszkole naszych marzeń!”
Europejski Fundusz Społeczny Konkurs zamknięty RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18
dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM        

Wybór oferty

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.