04 grudzień 2018 13:22

               Zawiadamiam, ze w dniu w dniu 7 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 16:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się II Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

23 listopad 2018 13:07

          

             

 

Dotacja na dofinansowanie zadania pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny w roku 2018”

 

 

Gmina Miastków Kościelny 30 sierpnia 2018 r. podpisała

umowę Nr 0113/18/OZ/D i uzyskała dotację w wysokości 15 188,16 zł

 na zadanie polegające na:

„ Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny w roku 2018”.

 

Cel projektu:

W ramach inwestycji został usunięty eternit z 32 posesji

w Gminie Miastków Kościelny.

Przedmiotowe zadanie miało na celu usunięcie około 78,16 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo – cementowych wykorzystywanych w budownictwie.

Odpady niebezpieczne usunięte były przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne uprawnienia oraz środki techniczne pozwalające na właściwe oraz zgodne z przepisami prawa wykonanie zadania.

 

 

25 październik 2018 11:39

               Zawiadamiam, ze w dniu w dniu 26 października 2018 r. (piątek) o godz. 16:30 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

10 październik 2018 12:48

Beneficjent - Gmina Miastków Kościelny

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”

Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”

Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu wynosi: 713.808,00 zł, w tym:

wkład Unii Europejskiej: 571.046,40 zł

wkład własny: 142.761,60 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. - 31.12.2020 r.

 

Głównym celem projektu jest powrót do aktywności zawodowej 24 mieszkańców (23K/1M) gminy Miastków Kościelny poprzez utworzenie i funkcjonowanie 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku w Miastkowie Kościelnym.

Zadania w ramach projektu to:

-Adaptacja pomieszczeń do pełnienia funkcji żłobka dla 16 dzieci w ramach tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Realizacja obejmować będzie wykonanie nowych ścianek działowych wraz z tynkami, stolarkę: drzwi, okna, obudowę grzejników i witryny. Wykonanie nowych posadzek, instalacji wod-kan., c.o., instalacji elektrycznej oraz robót wykończeniowych.

-Zakup wyposażenia do dwóch sal zabaw, dwóch szatni oraz kuchni w ramach tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

-Bieżące funkcjonowanie (koszty personelu), zatrudnienie 4 opiekunów w żłobku w ramach tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.