Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy

17 luty 2021 09:56

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Miastków Kościelny za 2020 rok,

7. Informacja z realizacji zobowiązań pieniężnych wsi za 2020 rok,

8. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2020 rok,

9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Miastków Kościelny za 2020 rok,

10. Planowane inwestycje i remonty w 2021 roku,

11. Podjęcie uchwały ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2021,

12. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia petycji dotyczącej planowanych przez Rząd RP powszechnych szczepień przeciwko COVID-19,

13. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania przyłącza wodociągowego do domu jednorodzinnego położonego w miejscowości Stary Miastków,

14. Podjęcie uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Garwolińskiego przy realizacji zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny - Jagodne - Prawda w miejscowości Miastków Kościelny (gm. Miastków Kościelny)”,

15. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miastków Kościelny działek położonych w miejscowości Glinki z przeznaczeniem pod drogę gminną,

16. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2021 rok,

17. Wnioski i oświadczenia radnych,

18. Sprawy różne,

19. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Zając

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.