Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy

19 listopad 2020 10:01

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy,

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Przyjęcie uchwały ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2021 rok,

7. Przyjęcie uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2021,

8. Przyjęcie uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok obowiązujących na terenie Gminy Miastków Kościelny,

9. Przyjęcie uchwały ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,

10. Przyjęcie uchwały ws. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastków Kościelny,

11. Przyjęcie uchwały ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

12. Przyjęcie uchwały ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miastków Kościelny,

13. Przyjęcie uchwały ws. zmiany WPF gminy Miastków Kościelny,

14. Przyjęcie uchwały ws. zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny,

15. Wnioski i oświadczenia radnych,

16. Sprawy różne,

17. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.