Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy

26 październik 2020 12:41

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 29 października 2020 r. (czwartek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy,

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolmy 2019/2020,

5. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych za 2019 r.,

6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.,

7. Przyjęcie uchwały ws. rozpatrzenia petycji przeciw budowie fermy drobiu w miejscowości Zwola,

8. Przyjęcie uchwały ws. zmiany Uchwały nr XLII/242/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 sierpnia 2018 r. ws. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miastków Kościelny,

9. Przyjęcie uchwały ws. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miastków Kościelny,

10. Przyjęcie uchwały ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,

11. Przyjęcie uchwały ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny,

12. Przyjęcie uchwały ws. zmiany WPF gminy Miastków Kościelny,

13. Przyjęcie uchwały ws. zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny,

14. Wnioski i oświadczenia radnych,

15. Sprawy różne,

16. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Gminy.

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.