XXV Sesja Rady Gminy

17 czerwiec 2020 11:36

Zawiadamiam, że w dniu w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 8:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja z działalności SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za 2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

11. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miastków Kościelny za 2019 rok.

12. Debata o raporcie o stanie Gminy Miastków Kościelny.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Miastków Kościelny

14. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2019 rok  oraz opinii RIO o tym sprawozdaniu.

15. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudzień 2019 rok.

16. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miastków Kościelny za 2019 rok.

17. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  absolutorium dla Wójta Gminy Miastków Kościelny za 2019 rok  i opinii RIO o tym wniosku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miastków Kościelny  wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu  za 2019 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Miastków Kościelny z tytułu wykonania budżetu  za 2019 rok.

20. Wnioski i oświadczenia radnych.

21. Sprawy różne.

22. Zamknięcie XXV sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.