Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy

27 grudzień 2018 09:12

Zawiadamiam, że w dniu w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się IV Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II i III sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2018-2023

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/246/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny  z dnia 28 września 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji  celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Garwolinie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego  programu  osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu  wydatków  w zakresie  dożywiania  w formie  posiłku  albo  świadczenia  rzeczowego  w postaci  produktów  żywnościowych dla osób  objętych  wieloletnim  rządowym  programem „Posiłek w szkole  i w domu na lata 2019-2023” .

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla    osób  objętych wieloletnim  rządowym  programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” .

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Sprawy różne

14. Zamknięcie IV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.