09 kwiecień 2021 16:10

   OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Miastków Kościelny działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miastków Kościelny, Kujawy, Zabruzdy Kolonia, Zabruzdy, Kruszówka gm. Miastków Kościelny” wszczętego na wniosek Gminy Miastków Kościelny, reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastków Kościelny Pana Jerzego Jaronia.

08 kwiecień 2021 08:32

         Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam, że w dniu 29.03.2021 roku na wniosek Gminy Miastków Kościelny, z siedzibą ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (I .6220.4.2.2021 obwieszczenie.pdf)I .6220.4.2.2021 obwieszczenie.pdf 386 kB2021-04-08 08:32
06 kwiecień 2021 08:06
Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (01.04.2021 - Pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2021 r.pdf)01.04.2021 - Pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2021 r.pdf 682 kB2021-04-06 08:06
06 kwiecień 2021 08:04

Temat: Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

26 marzec 2021 12:37

ORLIK

NIECZYNNY

DO ODWOŁANIA

22 marzec 2021 12:26
Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Scan GOPS.pdf)Scan GOPS.pdf 179 kB2021-03-24 12:26
22 marzec 2021 08:44

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

17 marzec 2021 13:50

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 26 marca 2021 r. (piątek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

09 marzec 2021 12:05
Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Scan.Ogłoszeniekonkurs .pdf)Scan.Ogłoszeniekonkurs .pdf 2014 kB2021-03-09 12:05
09 marzec 2021 12:02
Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (konkurs kierownik-rozstrzygniecie.pdf)konkurs kierownik-rozstrzygniecie.pdf 128 kB2021-03-09 12:02
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.