12 październik 2011 08:47

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 PZP (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny 

06 październik 2011 09:26

 Gmina Miastków Kościelny

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –

Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

na realizację zadania:

Nazwa zadania:


„Wymiana posadzek z płytek PCV na wykładzinę podłogową z PCV
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli gm. Miastków Kościelny”

16 wrzesień 2011 10:29

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759  z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny”.

16 wrzesień 2011 07:48

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759  z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Kruszówka –
Wola Miastkowska
”.

15 wrzesień 2011 08:31

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2010 roku Nr  113, poz. 759 z późn. zm.),
że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Wymiana posadzek z płytek PCV na wykładzinę podłogową z PCV w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli oraz w Publicznej  Szkole Podstawowej w Zgórzu gm. Miastków Kościelny ” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

08 wrzesień 2011 12:30

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania: 

Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2011 / 2012”

25 sierpień 2011 12:08

Miastków Kościelny, dnia 25.08.2011r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)

 

na: „Wymianę posadzek z płytek PCV na wykładzinę podłogową z PCV w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu
gm. Miastków Kościelny”.

24 sierpień 2011 07:57

Miastków Kościelny, dnia 23.08.2011r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)

na: „Wymianę posadzek z płytek PCV na wykładzinę podłogową z PCV w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu
gm. Miastków Kościelny”.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.