30 czerwiec 2011 07:37

Na wykonanie projektu budowlanego budowy ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działek Nr 134/2 i 134/3 położonych w miejscowości Miastków Kościelny.

20 czerwiec 2011 12:44

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony

09 czerwiec 2011 07:22

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1.      Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.),
informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym” - wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

08 czerwiec 2011 10:05

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro 

Gmina Miastków Koscielny zaprasza do złożenia ofert na

Wykonanie projektu budowlanego budowy ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działek
Nr 134/2 i 134/3 położonych w miejscowości Miastków Kościelny.

17 maj 2011 13:18

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z wpłynięciem zapytań od oferentów w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)

na: „Zaprojektowanie, dostawę i wykonanie placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym”.

13 maj 2011 10:46

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z wpłynięciem zapytań od oferentów w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)

na: „Zaprojektowanie, dostawę i wykonanie placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym”.

05 maj 2011 10:04

  GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

29 kwiecień 2011 14:03

IZP. 721.1.2.2011 ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Kredyt długoterminowy w wysokości 2 300 000 zł” - wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 

 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.       Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Kredyt długoterminowy w wysokości 2 300 000 zł - wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.