20 lipiec 2010 14:37

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwola

Miastków Kościelny, dnia 2010-07-20


IZP. 3410/4/2010

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwola”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer 203168-2010

09 lipiec 2010 10:41

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwola,

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY
ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwola”

05 lipiec 2010 14:29

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny. 

Miastków Kościelny, dnia 29.06.2010 roku

IZP. 3410/3/2010 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny niniejszym informuje, iż w prowadzonym postępowaniu poniżej 14 000 euro ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn zm. ) wybrał do realizacji zamówienia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny” ofertę, którą złożyła firma: 

01 lipiec 2010 13:50

Adaptacji sali lekcyjnej dla 6-latków w Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym

Miastków Kościelny, dnia 01.07.2010 roku

IZP. 3410/2/2010 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm. ) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Adaptacja sali lekcyjnej dla 6-latków w Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 

24 czerwiec 2010 20:55

Wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny"

Miastków Kościelny, 24 czerwca 2010

IZP. 3410/3/2010

Wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku, nr 223, poz 1655 z późn. zm.)

na realizacje usługi pn.:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny"
23 czerwiec 2010 14:07

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY
ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPRASZA DO SKŁDANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2007 roku, nr 223, poz. 1655 z późn zm. )

na realizację usługi pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miastków Kościelny”

14 czerwiec 2010 12:18

Adapatacja sali lekcyjnej dla 6-latków w Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym

Miastków Kościelny, dnia 2010-06-14

IZP. 3410/2/2010

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Adaptacja sali lekcyjnej dla 6-latków w Publicznej Szkole Podstawowej
w Miastkowie Kościelnym”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer 1540008-2010

02 czerwiec 2010 14:05

Adaptacja sali lekcyjnej dla 6-latków w Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym .

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szaczunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydnych na podstwie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania: „Adaptacja sali lekcyjnej dla 6-latków w Publicznej
 Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym”

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.