25 czerwiec 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007.06.22

IZP. 3410/8/2007

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

31 maj 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-05-31

IZP. 3410/8/2007

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Modernizacja boiska sportowego w Miastkowie Kościelnym - etap I” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożył:

24 maj 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-05-24

numer sprawy: 341/4/2007

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

18 maj 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-05-18

IZP. 3410/7/2007

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163) Wójt Gminy Miastków Kościelny w imieniu Gminy Miastków Kościelny informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację drogi gminnej we wsi Stary Miastków zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4.

10 maj 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-05-10

numer sprawy: 341/4/2007

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Wymiana okien i drzwi w Publicznych Szkołach Podstawowych w Zgórzu i w Zwoli” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyło:

09 maj 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-05-09

Znak sprawy: 341/3/2007

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

02 maj 2007 00:00

Dostawa grysu dolomitowego o frakcji 0-31 mm w ilości ok. 2000 ton wraz z dostawą do miejsca wbudowania

 

 

28 kwiecień 2007 03:00

Miastków Kościelny, dnia 2007-04-27

numer sprawy: 341/3/2007

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Oziemkówka, Stary Miastków, Zwola” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożył:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.