01 wrzesień 2016 13:37

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych tekst jedn.
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

31 sierpień 2016 10:21

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 )

na opracowanie

22 sierpień 2016 12:42

  ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2016 roku, poz. 1020)

10 sierpień 2016 12:40

  ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2016 roku, poz. 1020)

08 lipiec 2016 10:50

 ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 )

04 lipiec 2016 14:08

 ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z pozn. zm )

21 czerwiec 2016 13:32

Gmina Miastków Kościelny

zaprasza

do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

31 maj 2016 11:03

 ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z pozn. zm )

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.