28 lipiec 2015 13:00

ZAPROSZENIE 

 DO SKŁADANIA OFERT

 dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zm. )

21 lipiec 2015 00:00

 

ZAPROSZENIE

 

DO SKŁADANIA OFERT 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zm. )
na:

14 lipiec 2015 00:00
ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

 dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn zm. )

10 lipiec 2015 10:00

 

Przetarg

na

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu od 01.09.2015r. do 30.12.2016r.

07 lipiec 2015 00:00

 

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn zm. )
01 czerwiec 2015 00:00

 

Przetarg

na

„Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 000 000 zł”

17 luty 2015 00:00

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn zm. )

16 styczeń 2015 00:00

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z późn zm. )

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.