12 luty 2014 12:14

 Zakup i dostawa tablic interaktywnych, komputerów oraz wizualizerów dla Urzędu Gminy w ramach projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Miastków Kościelny”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”

Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

11 luty 2014 17:26

Zakup i dostawa serwera oraz komputerów dla Urzędu Gminy w ramach projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Miastków Kościelny”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”

Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

23 styczeń 2014 10:56

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

  

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.