03 marzec 2014 15:27

Dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.:
Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - druga edycja w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Numer ogłoszenia: 70354 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014

28 luty 2014 13:46

 Termomodernizacja świetlicy w Przykorach

28 luty 2014 11:04

 Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania budynkami użyteczności publicznej poprzez wykonanie dostępu do pomieszczeń w szkołach Gminy Miastków Kościelny.

 

w ramach Projektu

 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Miastków Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

28 luty 2014 10:55

Wdrożenie modułu sterowania piecami w budynkach użyteczności publicznej gminy Miastków Kościelny

 

 

w ramach Projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Miastków Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

28 luty 2014 10:02

Wykonanie monitoringu w budynkach użyteczności publicznej gminy Miastków Kościelny

w ramach Projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Miastków Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

21 luty 2014 14:28

 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek-kserokopiarek do
Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym

 

 

21 luty 2014 14:27

  Dostawę środków czystości do Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym

 

21 luty 2014 14:25

 Dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.