13 listopad 2013 00:00

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Nazwa zadania: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Świetlicy Wiejskiej
w miejscowości Kruszówka”.

05 listopad 2013 00:00

Gmina Miastków Kościelny

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

na realizację zadania:

 Nazwa zadania:

31 październik 2013 00:00

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 100 000 zł.

 

29 październik 2013 00:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm),  zgodnie z którym, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

  

30 wrzesień 2013 00:00

 

Zaproszenie do składania ofert

na
"Odśnieżanie dróg gminy w okresie zimowym"

 

17 wrzesień 2013 00:00

Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Miastków Kościelny współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działania 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

28 sierpień 2013 00:00

Przebudowa drogi w miejscowości Zwola gm. Miastków Kościelny.

 

15 lipiec 2013 00:00

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015. 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.