Ogłoszenie

29 styczeń 2019 14:01


OGŁOSZENIE


wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym w dniu 28 stycznia 2019 r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w miejscowościach Miastków Kościelny i Stary Miastków w 2019 roku. W dniu 28 stycznia 2019 roku komisja dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie ofert stosowano kryteria zawarte w Zarządzeniu Nr 1/2019 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie określenia regulaminu postępowania konkursowego Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych prowadzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Propozycje komisji dotyczące wyboru oferenta i wysokości przyznanej dotacji zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy Miastków Kościelny.

Realizacja zadania  publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w miejscowości Miastków Kościelny w  2019 roku.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Wilga Miastków Kościelny” otrzymał dotację finansową w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

W związku z brakiem oferty na:
 Realizacja zadania  publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w miejscowości Stary Miastków w  2019 roku został przedłużony termin zgłaszania ofert na realizację w/w zadania do dnia 7 lutego 2019r do godz.15:00

 

Wójt Gminy

Jerzy Jaroń

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.