dzisiaj jest: 12 grudnia 2017. imieniny: Joanna, Aleksander, Dagmara
wersja polska 
A+ A-
Środowisko przyrodnicze
Położenie i mapa gminy
Historia
Zabytki gminy
Statystyka
Plan miejscowości gminnej - centrum
Środowisko przyrodnicze
Położenie i mapa gminy
Historia
Zabytki gminy
Statystyka
Plan miejscowości gminnej - centrum
Urząd Gminy
Miastkow Kościelny
tel. +48 (25) 751-12-86
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
Ochrona środowiska

Ocena jakości wody

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Mając na uwadze art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ) przekazuje poniżej ocenę jakości wody z wodociągu gminnego "Ryczyska" sporządzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Mając na uwadze art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ) przekazuje poniżej ocenę jakości wody z wodociągu gminnego "Ryczyska" sporządzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Ocena jakości wody

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Mając na uwadze art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ) przekazuje poniżej ocenę jakości wody z wodociągu gminnego "Ryczyska" sporządzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Ocena jakości wody

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Mając na uwadze art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ) przekazuje poniżej ocenę jakości wody z wodociągu gminnego "Ryczyska" sporządzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Ocena jakości wody

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Mając na uwadze art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ) przekazuje poniżej ocenę jakości wody z wodociągu gminnego "Ryczyska" sporządzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Ocena jakości wody

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Mając na uwadze art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ) przekazuje poniżej ocenę jakości wody z wodociągu gminnego "Ryczyska" sporządzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Ocena jakości wody

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Mając na uwadze art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ) przekazuje poniżej ocenę jakości wody z wodociągu gminnego "Ryczyska" sporządzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.


Ocena jakości wody

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Mając na uwadze art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ) przekazuje poniżej ocenę jakości wody z wodociągu gminnego "Ryczyska" sporządzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.Ocena jakości wody

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Mając na uwadze art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ) przekazuje poniżej ocenę jakości wody z wodociągu gminnego "Ryczyska" sporządzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.Ocena jakości wody

Mając na uwadze art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ) przekazuje poniżej ocenę jakości wody z wodociągu gminnego "Ryczyska" sporządzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.Podano do publicznej wiadomości poprzez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny,
2. Umieszczenie na stronie internetowej
www.miastkowkoscielny.pl

Wypalanie traw

Przestrzegamy wszystkich przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności.

Zastanów się, czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych.  Każdy wyjazd Straży Pożarnej do pożaru, będącego wynikiem wypalania traw jest bardzo kosztowny. Pojedyncza interwencja, to już kilkaset złotych - w skali kraju są to więc dziesiątki milionów złotych rocznie. A wydatki te ponosimy my wszyscy.

 

Kary za wypalanie traw, łąk i nieużytków:

Zgodnie z art. 131 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) "kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu lub grzywny".

Każdego roku wraz z nadejściem wiosny, gwałtownie wzrasta liczba interwencji Straży Pożarnej związanych z pożarami łąk, nieużytków oraz upraw

Większość z nich powstaje wyłącznie z winy człowieka. Na przełomie zimy i wiosny, a także wczesną wiosną rozpoczyna się regularne wypalanie traw. Wiąże się z tym bezpośrednio wzrost liczby pożarów na objętych tym procederem terenach. Biorąc pod uwagę wysokie zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody, a także wszelkich dóbr, strażacy taki stan nazywają wiosennym zagrożeniem pożarowym.


Mimo, iż wypalanie traw jest niedozwolone ze względu na ogromne niebezpieczeństwo pożaru, pomimo corocznych apeli strażaków, co roku setki nierozważnych i bezmyślnych osób (rolników, działkowców, dozorców i innych) właśnie w ten sposób "oczyszcza" swoje pola, łąki i trawniki. Pożary powstałe na skutek wypalania traw niszczą rodzimą faunę i florę. Panujące przekonanie, że w taki sposób można lepiej przygotować glebę pod późniejsze uprawy - jest błędne.

Pożary powstałe na skutek wypalania traw zagrażają w znacznym stopniu zwierzętom - giną mrówki, niszczące szkodniki, drapieżne owady, żaby, jeże, krety, młode zające, gromady ptaków itd.. Ogień uśmierca także wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, szkodzą środowisku naturalnemu (niszczone są pędy i korzenie roślin wieloletnich, giną najcenniejsze gatunki roślin, zniszczeniu ulegają mikroorganizmy niezbędne do utrzymania równowagi biologicznej). Pożary te także obniżają plony, marnotrawią wartościową paszę, naruszają strukturę gleby powodując jej wyjałowienie, zostaje zahamowany bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.

Na łąkach wypalana jest próchnica, co powoduje kurczenie się ziemi i powstawanie szczelin, a to z kolei prowadzi do erozji głębszych warstw gleby. Pozbawiona życia gleba zdecydowanie szybciej ulega zubożeniu. Na wypalonej łące nowe życie pojawi się bardzo późno. Warto także wiedzieć, że wypalając trawy do atmosfery dostarcza się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, w tym np. dla pszczół.


Co roku na skutek prowadzenia takich działań giną ludzie. Należy pamiętać, że nawet wiatr o słabej sile wystarczy, aby mały ogień wymknął się spod kontroli, bardzo szybko rozprzestrzenił się, i zmienił w tragiczny w skutkach pożar niszczący pobliskie lasy, a często także i zabudowania.


 Wypalanie traw nierzadko utrudnia również kierowcom samochodów poruszanie się po drogach publicznych, w wyniku czego dochodzi do wielu niepotrzebnych wypadków i kolizji.  

Według art. 82 § 1 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. 2010 Nr 46 poz. 275 j.t.) Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów ... podlega karze aresztu, grzywny lub nagany. Natomiast art. 24 § 1 w związku z art. 82 mówi: "(...)grzywnę wymierza się w wysokości od 20 zł do 5 000 zł. (…)"

Spalanie śmieci

Nie spalajmy śmieci dbajmy o nasze dzieci

Piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci. Spalanie odbywa się w nich przy zbyt niskiej temperaturze, co powoduje wytwarzanie szkodliwych substancji gazowych, które negatywnie wpływają na ludzi i środowisko naturalne. Gdy spalasz śmieci w domowym piecu, zanieczyszczenia uwalniane są do powietrza na bardzo małej wysokości i nie są rozpraszane przez wiatr. Efektem tego jest wzrost koncentracji zanieczyszczeń na bardzo małym terenie wokół nieruchomości w której spalane są śmieci.

    Spalanie w piecach domowych śmieci powoduje także osadzanie się tak zwanej sadzy mokrej w przewodach kominowych. Bardzo trudno ją usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i przyczynić się do pożaru domu. Spalanie śmieci w domowych piecach powoduje zwiększoną ilość zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory. Jeżeli spalamy śmieci, odpady plastikowe i gumowe sprawiają, że w naszych piecach powstają dziesiątki bardzo szkodliwych, drażniących a nawet powodujących choroby nowotworowe związków chemicznych.

Nie spalajmy śmieci, gdyż podczas spalania śmieci emitowane są do atmosfery następujące substancje :

  1. pyły- które odkładając się w glebie powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
  2. tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwierząt,
  3. tlenki azotu (NOx) – powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miastków Kościelny z dnia 24 kwietnia 2006 r. na terenie gminy zabrania się spalania odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków.

Co grozi za palenie odpadów (śmieci)

  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 (tekst jednolity z póź. zm.):

Art.5 ust. 1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

Art.10 ust. 2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 (tekst jednolity z póź. zm.):

Art. 71. Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny.

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 (tekst jednolity ze zm.):

Art. 363. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

  • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – Dz. U. z 2010r. Nr. 46, poz. 275  (t.j. z póź. zm.):

Art. 117. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy (...) podlega karze grzywny do 1500 zł

 

Informacja dotycząca usunięcia drzew i krzewów

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

-imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,

-tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny lub aktualny wypis z rejestru gruntów),

-nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

-obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,

-przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew,

-przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,

-wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy,

-rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic

  nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

 

Uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane m.in. na usunięcie drzew lub krzewów:

-owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru

zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach

nieobjętych ochroną krajobrazową,

-na plantacjach drzew i krzewów,

-których wiek nie przekracza 10 lat,

-usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,

-usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,

- które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,

-stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usuniecie drzew lub krzewów. Opłaty za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.

Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

Ustalone zostały stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia.

Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Rodzaje, gatunki i odmiany drzew

 

Stawki w zł za 1 cm

obwodu pnia drzewa

mierzonego na wysokości

130 cm

1

 

Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew

12,80

2

 

Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona

34,81 

3

 

Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg — forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik

84,67 

4

 

Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bo bożodrzew

319,40 

Nie pobiera się opłat za usuniecie drzew w następujących przypadkach:

- na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,

- na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

- które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach,

-które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego, albo bezpieczeństwu żeglugi,

-w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,

-które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,

-z terenu zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,

- które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,

-topoli o obwodzie pnia powyżej 100cm mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,

-jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną

gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,

-z grobli stawów rybnych,

- jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Stawki za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami ustala się w wysokości 236,60 zł.

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

-zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych

-usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

-zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 roku w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306 ze zm.); stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, podlegają z dniem 1-ego stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

3. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 roku w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 (M. P. Nr 95/2011 r. poz. 963)

 

Ocena jakości wody

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Mając na uwadze art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ) przekazuje poniżej ocenę jakości wody z wodociągu gminnego "Ryczyska" sporządzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.Podano do publicznej wiadomości poprzez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny,
2. Umieszczenie na stronie internetowej
www.miastkowkoscielny.pl

Ocena jakości wody

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Mając na uwadze art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ) przekazuje poniżej ocenę jakości wody z wodociągu gminnego "Ryczyska" sporządzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie. 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny,
2. Umieszczenie na stronie internetowej
www.miastkowkoscielny.pl

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Mając na uwadze art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 z późn. zm. ) przekazuje poniżej ocenę jakości wody z wodociągu gminnego "Ryczyska" sporządzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Ocena jakości wody z wodociagu "Ryczyska" - wydana
przez Państwowego Inspektora Saniatrnego w Garwolinie
w dniu 29 grudnia 2009 roku

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny,
2. Umieszczenie na stronie internetowej
www.miastkowkoscielny.pl

 

 

Wykaz przedsiębiorców posiadajacych zezwolenie Wójta Gminy Miastków Kościelny na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów
komuanlych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Miastków Kościelny

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Numer zezwolenia

1. Zakład Usług Komunalnych "Błysk" 

ul. Piastowa 2
05-400 Otwock
tel. (022) 710-10-80

1/2006

2. "Eko Lider" Jarosław Wyglądała

Licin 4
08-400 Garwolin
tel. (025) 683-15-49

2/2006

 

Wykaz przedsiębiorców posiadajacych zezwolenie Wójta Gminy Miastków Kościelny na prowadzenie działalnosci w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i trnasportu nieczystości ciekłych 
z terenu Gminy Miastków Kościelny

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Numer zezwolenia

1. "Eko Lider" Jarosław Wyglądała

Licin 4
08-400 Garwolin
tel. (025) 683-15-49

2/2006

 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/150/2006
RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
z dnia 28 lipca 2006 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiazujacego na terenie Gminy Miastków Kościelny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm. ) Rada Gminy Miastkow Kościelny uchwala Regulaminu dostraczania wody i odprowadzania ścieków o następującej treści... 

Pobierz Regulamin

 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/139/2006
RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
z dnia 24 kwietnia 2006 roku

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Miastków Kościelny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póżn zm.), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawu o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2005 roku, Nr 175, poz. 1458 z późn. zm. ) po zasiegnieciu opinii Powiatowego Inspektora Saniatrnego, Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala Regulamin utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Miastków Kościelny, zwanym dalej Regulaminem, w następującej treści...

Pobierz Regulamin


 


UCHWAŁA Nr XXVIII/124/2009
RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
z dnia 20 listopada 2009 roku

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póżn zm.), Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Włodarczyk

Załączniki do pobrania:

  1. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 


INFORMACJA

dotycząca podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych z terenu gminy Miastków Kościelny

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:
• Udostępniają mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zawierającą:
1. firme, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2. adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  Od 1 października 2006r. do obowiązkowych zadań własnych gminy należy udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
Na trenie gminy Miastków Kościelny działalność taką prowadzi:
 

Nazwa firmy

Siedziba i adres przedsiębiorcy

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

EKO LIDER
Centrum Usług
Komunalnych,
Jarosław Wyglądała

Lucin 4,
08-400 Garwolin
Tel. (025)  682 76 00

Lucin 4, 08-400 Garwolin ( zużyty sprzęt odbierany jest również na zgloszenie telefoniczne ) 


UCHWAŁA Nr XXVIII/123/2009
RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
z dnia 20 listopada 2009 roku

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 7 ust. 1, pkt 3a i 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami), w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 roku, Nr 5, poz. 33) Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Włodarczyk

 

Załączniki do pobrania:

  1. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

  2. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&