dzisiaj jest: 19 stycznia 2018. imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
wersja polska 
A+ A-
Dokumenty do pobrania
Urząd Gminy
Miastkow Kościelny
tel. +48 (25) 751-12-86
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
Dokumenty do pobrania

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINNYMI

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

- Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub o posiadanym prawie własności urządzeń

- Projekt planu nasadzeń/przesadzeń* zastępczych

Wniosek o wydanie zaświadczenia  stwierdzającego przeznaczenie gruntów pod zalesienie

Wniosek  o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
- odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzjącego przeznaczenie działki w planie zagospodarownia przestrzennego

Upoważnienie współwłaściciela nieruchomości na wycinkę drzew

Zawiadomienie o wyrębie drzew

Wnioski o przyznanie dotacji w 2014 r. na realizację przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w szczególności eternitu

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wniosek o wpis  do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1 ( Dotyczy również zmiany, wykreślenia oraz zawieszenia działalności gospodarczej )

PODATKI

Deklaracja wraz z załącznikiem na podatek od środków transportowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wzór -informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Wzór-dane o nieruchomościach leśnych

 Wzór-dane o nieruchomościach rolnych

 Wzór-dane o nieruchomościach

 Wzór-dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

 Wzór-dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 Wzór-dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

 Wzór-deklaracja na podatek leśny

 Wzór-deklaracja na podatek od nieruchomości

 Wzór-deklaracja na podatek rolny

 Wzór-informacja w sprawie podatku leśnego

 Wzór-informacja w sprawie podatku rolnego

USC

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub  rejestru zamieszkania cudzoziemców

Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców

Zgłoszenie  pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&