dzisiaj jest: 23 listopada 2017. imieniny: Adela, Felicyta, Klemens
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy
Miastkow Kościelny
tel. +48 (25) 751-12-86
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
Ogłoszenia

Ogłoszenie

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony

nieruchomości położonej w miejscowości Miastków Kościelny  gm. Miastków Kościelny

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 439/1 i 528/3 o powierzchni 0,85ha położona w miejscowości Miastków Kościelny przy ul. Wyczółkowskiego. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SI1G/00055432/6.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej 12 km od Garwolina.

Jej sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne, rzeka Wilga i oczyszczalnia ścieków.

 Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na czas nieokreślony.

Otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego nastąpi w dniu 05.12.2017 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6.

Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego za wynajem nieruchomości  wynosi 690,00zł.  ( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt zł. 00/100 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 69,00 zł ( słownie: (sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 ) na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr 48 9210 0008 0056 4834 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu – w walucie polskiej, do dnia 01.12.2017 roku.

Uczestnik obowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wniesienia wadium przed otwarciem przetargu.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu

Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie stawienia się bez usprawiedliwienia uczestnika, który przetarg wygrał, w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.

Wadium uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone do trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane oraz, że stan techniczny i prawny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pokój nr 12 lub tel. pod numerem (025) 751-12-86 wew. 32.

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                                                         Jerzy Jaroń

« powrót
<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&