dzisiaj jest: 23 listopada 2017. imieniny: Adela, Felicyta, Klemens
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy
Miastkow Kościelny
tel. +48 (25) 751-12-86
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
Ogłoszenia

Ogłoszenie

Wójt Gminy Miastków Kościelny
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej w miejscowości Brzegi  gm. Miastków Kościelny

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Brzegi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1144 o  powierzchni 1,88ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00041474/1.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Brzegi gm. Miastków Kościelny 15 km od Garwolina.
Jej sąsiedztwo stanowią nieruchomości zabudowane (siedliska wiejskie) i tereny rolne oraz lasy.
Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieć elektryczną i wodociągową. Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego nastąpi w dniu 07.11.2017 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6. Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi 75000,00zł ( słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych  00/100 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 7500,00 zł ( słownie: siedem tysięcy pięćset zł. 00/100 ) na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr 27 9210 0008 0056 4834 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu – w walucie polskiej, do dnia 03.11.2017 roku.
Uczestnik obowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wniesienia wadium przed otwarciem przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie stawienia się bez usprawiedliwienia uczestnika, który przetarg wygrał, w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone do trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
Oferent, który przetarg wygra zobowiązany jest do wpłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr 27 9210 0008 0056 4834 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych pokrywa nabywca.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pokój nr 12 lub tel. pod numerem (025) 751-12-86 wew. 32.

Wójt Gminy

Jerzy Jaroń

 

« powrót
<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&