dzisiaj jest: 23 listopada 2017. imieniny: Adela, Felicyta, Klemens
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy
Miastkow Kościelny
tel. +48 (25) 751-12-86
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
Ogłoszenia

przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości

położonej w miejscowości Glinki gm. Miastków Kościelny

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Glinki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 194 o  powierzchni 0,05ha.

Tytuł prawny do nieruchomości – Post. Sądu INs 1051/13

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Glinki gm. Miastków Kościelny 14 km od Garwolina.

Jej sąsiedztwo stanowią nieruchomości zabudowane (siedliska wiejskie).

 Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieć elektryczną, wodociągową i gazową. Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego nastąpi w dniu 29.08.2017 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6.

Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi 6 350,00zł ( słownie: sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych  00/100 ). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 635,00 zł ( słownie: sześćset trzydzieści pięć zł. 00/100 ) na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr 27 9210 0008 0056 4834 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu – w walucie polskiej, do dnia 25.08.2017 roku.

Uczestnik obowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wniesienia wadium przed otwarciem przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie stawienia się bez usprawiedliwienia uczestnika, który przetarg wygrał, w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Wadium uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone do trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Oferent, który przetarg wygra zobowiązany jest do wpłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr 27 9210 0008 0056 4834 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych pokrywa nabywca.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pokój nr 12 lub tel. pod numerem (025) 751-12-86 wew. 32.

 

z-up Wójta
Sławomir Rusak
z-ca Wójta

 

 

 

« powrót
<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&