dzisiaj jest: 19 stycznia 2018. imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
wersja polska 
A+ A-
Pomoc społeczna
Karta Dużej Rodziny
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Komunikaty
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Urząd Gminy
Miastkow Kościelny
tel. +48 (25) 751-12-86
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 

Informujemy, że rząd ustanowił program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach.

 

Posiadacze Kart Dużej Rodziny będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta Dużej Rodziny pozwoli na obniżanie kosztów comiesięcznych wydatków dużych rodzin i umożliwi im aktywne spędzanie czasu.

 

Z  Karty Dużej Rodziny będą mogły korzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności. O przyznanie karty mogą ubiegać się także rodziny zastępcze.

 

W celu otrzymania Karty Dużej Rodziny dla uprawnionych członków rodziny przedstawiciel ustawowy składa w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Ko0scielnym, ul. Rynek 6, wniosek stanowiący załącznik do Programu.

 

Druki wniosku dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym oraz na stronach internetowych: www.rodzina.gov.pl.Składając wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy okazać oryginały dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  1. dowód osobisty lub paszport (obojga rodziców);

  2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

  3. w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

  4. w przypadku dziecka w wieku powyżej 18 roku życia - dowód osobisty lub paszport;

  5. w przypadku dzieci do 18 roku życia orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Składając wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy dołączy:

  1. oświadczenie rodziców że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

  2. oświadczenie dziecka powyżej 18 roku życia o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  3. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny tutaj. Interesujące nas zniżki można wyszukać też na interaktywnej mapie.

 

 Pliki do pobrania:

 


 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej rodziny.

 

2. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.

 

3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.

 

4. Oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej/wyższej.

 

5. Wykaz dokumentów do wniosku.

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&