dzisiaj jest: 12 grudnia 2017. imieniny: Joanna, Aleksander, Dagmara
wersja polska 
A+ A-
Struktura organizacyjna
Urząd Gminy
Miastkow Kościelny
tel. +48 (25) 751-12-86
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
Indywidualizacja procesow nauczania

Człowiek – najlepsza inwestycja „Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

 

Gmina Miastków Kościelny w okresie od 01 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. realizuje projekt pn. ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-14-256/13-00 podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

 

Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III szkół podstawowych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas I - III  Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu.

 

Celem głównym projektu jest wsparcie w roku szkolnym 2013/2014 indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I - III trzech szkół podstawowych w gminie Miastków Kościelny, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

2. Cele szczegółowe projektu to:

1) zapewnienie indywidualnej oferty edukacyjnej uczniom objętym wsparciem w ramach projektu w roku szkolnym 2013/2014,

2) zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Miastków Kościelny,

3) rozwinięcie zainteresowań u 10% szczególnie uzdolnionych uczniów klas I-III w gminie Miastków Kościelny,

4) wyposażenie szkół podstawowych w niezbędny do indywidualnej pracy z uczniem sprzęt i materiały dydaktyczne.

Załączniki:


Regulamin


Deklaracja uczestnictwa


Sprawozdanie z realizacji zajęć w PSP w Miastkowie Kościelnym


Sprawozdanie z realizacji zajęć w PSP w Zwoli


Sprawozdanie z realizacji zajęć w PSP w Zgórzu

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&