dzisiaj jest: 19 stycznia 2018. imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy
Miastkow Kościelny
tel. +48 (25) 751-12-86
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
ZMIANY

link

link zdjęcia .rar

dożynki 2011-2014

3 maj

orlik

IZP.272.1.2013 Zmiana treści- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 44222-2013 z dnia 2013-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Miastków Kościelny
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Miastków i Oziemkówka wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Miastkowie Kościelnym. I. Budowa sieci.

Termin składania ofert: 2013-02-19


Numer ogłoszenia: 57574 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44222 - 2013 data 01.02.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miastków Kościelny, Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 025 7511286 w. 32, fax. 025 7544007.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Miastków i Oziemkówka wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Miastkowie Kościelnym. I. Budowa sieci kanalizacyjnej do miejscowości Stary Miastków: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości: 4 942,50m w tym: kanał grawitacyjny PVC 200 o długości: 2 475,50m, kanał tłoczny PE Ø125 o długości: 2 467,0m. 2. Pompownia P1 Ø 1,5m - sztuk 2. 3. Kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych litych jednorodnych PVC DN 200. Rury powinny być oznakowane trwale od wewnątrz, w celu umożliwienia identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej. 4. Kanalizację tłoczną zaprojektowano z rur PE PN 6 Ø 125. 5. Na końcach kanałów tłocznych zaprojektowano studnie rozprężne z kręgów żelbetowych Ø 1,0m. Zaprojektowano także studnie żelbetowe kontrolne, średnicy 1,0m, w których zamontowany będzie trójnik z zasuwą Ø 80 i złączką do węża celem odpowietrzenia i przepłukania kanalizacji - od pompowni P1 - 5 sztuk. 6. Na kanale grawitacyjnym zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych PVC 425 i PVC 1,0m. Studnie włazowe PVC 1,0m zaprojektowano ze zwieńczeniem 1100 na 700 kl. D 400 - właz ma nośność 40T z pierścieniem odciążającym. Zlewnia P1: 7 sztuk. 7. W pasie drogowym zaprojektowano studnie inspekcyjne Ø 425 ze zwieńczeniem kl. D 400 z pierścieniem odciążającym. 8. Na terenach zielonych projektuje się studnie inspekcyjne Ø 425 ze zwieńczeniem kl. B 125. II. Budowa sieci kanalizacyjnej do miejscowości Oziemkówka: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości: 3 922m w tym: kanał grawitacyjny PVC 200 o długości: 2 609,0m, kanał tłoczny PE Ø110 o długości: 1 313,0m. 2. Pompownia P1 Ø 1,5m - sztuk 2. 3. Pompownia P2 Ø 1,5m - sztuk 2. 4. Kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych litych jednorodnych PVC DN 200. Rury powinny być oznakowane trwale od wewnątrz, w celu umożliwienia identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej. 5. Kanalizację tłoczną zaprojektowano z rur PE PN 10 Ø 110. 6. Na końcach kanałów tłocznych zaprojektowano studnie rozprężne z kręgów żelbetowych Ø 1,2m.Zaprojektowano także studnie żelbetowe kontrolne, średnicy 1,2m, umożliwiające przepłukanie i odpowietrzenie przewodu - od pompowni P1 - 1 sztuka. 7. Na kanale grawitacyjnym zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych PVC 425 i PVC 1,0m. Studnie włazowe PVC 1,0m zaprojektowano ze zwieńczeniem 1100 na 700 kl. D 400 - właz ma nośność 40T z pierścieniem odciążającym. Zlewnia P1: 3 sztuki, Zlewnia P2: 5 sztuk. 8. W pasie drogowym zaprojektowano studnie inspekcyjne Ø 425 ze zwieńczeniem kl. D 400 z pierścieniem odciążającym. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Stary Miastków: 1. Przyłącza PVC 160 długości 1 779,0m wraz z przydomowymi pompowaniami ścieków - 5 sztuk wraz z przewodami tłocznymi PE 50 L długości 125,50m dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z posesji. 2 sztuki studni rozprężnych. 2. Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC 160 kl. S. 3. Studzienki inspekcyjne na przyłączach z PVC Ø 315 z włazami żeliwnymi do 15T, a w ciągach samochodów ciężarowych z włazami żeliwnymi do 40T. IV. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Oziemkówka: 1. Przyłącza długości 1 731,50m wraz z przydomowymi pompowaniami ścieków - 3 sztuki wraz z przewodami tłocznymi dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z posesji. 2. Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC 160 kl. S. 3. Studzienki inspekcyjne na przyłączach z PVC Ø 315 z włazami żeliwnymi do 15T, a w ciągach samochodów ciężarowych z włazami żeliwnymi do 40T. Spadki i średnice rurociągów zgodnie z wytycznymi technicznymi. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla potrzeb niniejszego zamówienia. Uwaga: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub przedmiarze robót wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego..

  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Miastków i Oziemkówka wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Miastkowie Kościelnym. I. Budowa sieci kanalizacyjnej do miejscowości Stary Miastków: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości: 4 942,50m w tym: kanał grawitacyjny PVC 200 o długości: 2 475,50m, kanał tłoczny PE Ø125 o długości: 2 467,0m. 2. Pompownia P1 Ø 1,5m - sztuk 1. 3. Kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych litych jednorodnych PVC DN 200. Rury powinny być oznakowane trwale od wewnątrz, w celu umożliwienia identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej. 4. Kanalizację tłoczną zaprojektowano z rur PE PN 6 Ø 125. 5. Na końcach kanałów tłocznych zaprojektowano studnie rozprężne z kręgów żelbetowych Ø 1,0m. Zaprojektowano także studnie żelbetowe kontrolne, średnicy 1,0m, w których zamontowany będzie trójnik z zasuwą Ø 80 i złączką do węża celem odpowietrzenia i przepłukania kanalizacji - od pompowni P1 - 5 sztuk. 6. Na kanale grawitacyjnym zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych PVC 425 i PVC 1,0m. Studnie włazowe PVC 1,0m zaprojektowano ze zwieńczeniem 1100 na 700 kl. D 400 - właz ma nośność 40T z pierścieniem odciążającym. Zlewnia P1: 7 sztuk. 7. W pasie drogowym zaprojektowano studnie inspekcyjne Ø 425 ze zwieńczeniem kl. D 400 z pierścieniem odciążającym. 8. Na terenach zielonych projektuje się studnie inspekcyjne Ø 425 ze zwieńczeniem kl. B 125. II. Budowa sieci kanalizacyjnej do miejscowości Oziemkówka: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości: 3 922m w tym: kanał grawitacyjny PVC 200 o długości: 2 609,0m, kanał tłoczny PE Ø110 o długości: 1 313,0m. 2. Pompownia P1 Ø 1,5m - sztuk 1. 3. Pompownia P2 Ø 1,5m - sztuk 1. 4. Kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych litych jednorodnych PVC DN 200. Rury powinny być oznakowane trwale od wewnątrz, w celu umożliwienia identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej. 5. Kanalizację tłoczną zaprojektowano z rur PE PN 10 Ø 110. 6. Na końcach kanałów tłocznych zaprojektowano studnie rozprężne z kręgów żelbetowych Ø 1,2m.Zaprojektowano także studnie żelbetowe kontrolne, średnicy 1,2m, umożliwiające przepłukanie i odpowietrzenie przewodu - od pompowni P1 - 1 sztuka. 7. Na kanale grawitacyjnym zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych PVC 425 i PVC 1,0m. Studnie włazowe PVC 1,0m zaprojektowano ze zwieńczeniem 1100 na 700 kl. D 400 - właz ma nośność 40T z pierścieniem odciążającym. Zlewnia P1: 3 sztuki, Zlewnia P2: 5 sztuk. 8. W pasie drogowym zaprojektowano studnie inspekcyjne Ø 425 ze zwieńczeniem kl. D 400 z pierścieniem odciążającym. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Stary Miastków: 1. Przyłącza PVC 160 długości 1 779,0m wraz z przydomowymi pompowaniami ścieków - 5 sztuk wraz z przewodami tłocznymi PE 50 L długości 125,50m dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z posesji. 2 sztuki studni rozprężnych. 2. Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC 160 kl. S. 3. Studzienki inspekcyjne na przyłączach z PVC Ø 315 z włazami żeliwnymi do 15T, a w ciągach samochodów ciężarowych z włazami żeliwnymi do 40T. IV. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Oziemkówka: 1. Przyłącza długości 1 731,50m wraz z przydomowymi pompowaniami ścieków - 3 sztuki wraz z przewodami tłocznymi dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z posesji. 2. Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC 160 kl. S. 3. Studzienki inspekcyjne na przyłączach z PVC Ø 315 z włazami żeliwnymi do 15T, a w ciągach samochodów ciężarowych z włazami żeliwnymi do 40T. Spadki i średnice rurociągów zgodnie z wytycznymi technicznymi. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla potrzeb niniejszego zamówienia. Uwaga: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub przedmiarze robót wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

IZP.272.20.2012 Zmiana treści ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 525620-2012 z dnia 2012-12-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Miastków Kościelny
Świadczenie usługi stałego dostępu do internetu dla 80 zestawów komputerowych znajdujących się w miejscu zamieszkania osób wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz 14 jednostek podległych Gminy Miastków Kościelny w ramach...
Termin składania ofert: 2013-01-04


Numer ogłoszenia: 533030 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 525620 - 2012 data 21.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miastków Kościelny, Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 025 7511286 w. 32, fax. 025 7544007.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny pokój nr 14..

  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny pokój nr 14..

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

IZP.272.18.2012 ZMIANA OGŁOSZENIA dotycząca przetargu nieograniczonego na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2012/2013

Numer ogłoszenia: 416564 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 407678 - 2012 data 19.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miastków Kościelny, Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 025 7511286 w. 32, fax. 025 7544007.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2012 godzina 09;45, miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny..

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2012 godzina 09;45, miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny.

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.

 W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: najniższa cena. - stawka za 1km odśnieżania liniowego jezdni wraz z 1m pobocza - 90%. - stawka za 1 godzinę pracy przy odśnieżaniu w poprzek - 10%.

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

 

 Załączniki:

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wykaz narzędzi wyposażenia

Wykaz osób

Projekt umowy

Oświadczenie

Podwykonawstwo

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&