dzisiaj jest: 21 listopada 2017. imieniny: Albert, Janusz, Konrad
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy
Miastkow Kościelny
tel. +48 (25) 751-12-86
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
Wybór oferty

IZP. 272.2.2.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 w trybie zaproszenia do składania ofert cenowych dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny informuje, że
w związku z zaproszeniem do złożenia oferty na:

„Usługi ochrony budynku Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym oraz jednostek podległych Gminie.”

 

 

Wybrało ofertę:

„MIL-MAR”

Parzyszek Mirosław

Izdebno 32b

08-450 Łaskarzew

 

Cena ofertowa za realizację ochrony (miesięczny abonament) Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym w wysokości brutto: 36,90 zł.

Cena ofertowa za realizację ochrony (miesięczny abonament) Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym w wysokości brutto: 36,90 zł.

Cena ofertowa za realizację ochrony (miesięczny abonament) Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu
w wysokości brutto: 36,90 zł.

Cena ofertowa za realizację ochrony (miesięczny abonament) Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli
w wysokości brutto: 36,90 zł.

Cena ofertowa za realizację ochrony (miesięczny abonament) Publicznego Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym w wysokości brutto: 36,90 zł.

Cena ofertowa za realizację ochrony (miesięczny abonament) Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miastkowie Kościelnym w wysokości brutto: 36,90 zł.

Cena ofertowa za realizację ochrony (miesięczny abonament) Publicznej Szkoły Podstawowej
w Oziemkówce w wysokości brutto: 36,90 zł.

 

Wybrano ofertę Firmy „MIL-MAR” Parzyszek Mirosław z/s Izdebno 32b, 08-450 Łaskarzew, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych.

 

Na wykonanie w/w zadania, ofertę złożyły także poniższe firmy:

 

1.     MUSZKIETER Sp. z o.o.

Miętne ul. Garwolińska 66

08-400 Garwolin

 

Cena ofertowa za realizację ochrony (miesięczny abonament) Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym w wysokości brutto: 61,50 zł.

Cena ofertowa za realizację ochrony (miesięczny abonament) Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym w wysokości brutto: 61,50 zł.

Cena ofertowa za realizację ochrony (miesięczny abonament) Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu
w wysokości brutto: 61,50 zł.

Cena ofertowa za realizację ochrony (miesięczny abonament) Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli
w wysokości brutto: 61,50 zł.

Cena ofertowa za realizację ochrony (miesięczny abonament) Publicznego Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym w wysokości brutto: 61,50 zł.

Cena ofertowa za realizację ochrony (miesięczny abonament) Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miastkowie Kościelnym w wysokości brutto: 61,50 zł.

Cena ofertowa za realizację ochrony (miesięczny abonament) Publicznej Szkoły Podstawowej
w Oziemkówce w wysokości brutto: 61,50 zł.

Do wiadomości:

1.       Wszyscy uczestnicy postępowania

  1. a/a

 

IZP. 272.2.3.2013

ZAWIADOMIENIE

 w trybie zaproszenia do składania ofert cenowych dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny informuje, że w związku z zaproszeniem do złożenia oferty na:

„Konserwację oświetlenia drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Miastków Kościelny”

Ofertę złożyła firma:

„Elektro-Pol”

Grzegorz Łysoń

Janpol 15

08-550 Kłoczew

Cena ofertowa za konserwację oświetlenia drogowego za miesiąc kalendarzowy:

-  brutto: 2 460,00 zł.

W związku z tym, że zaoferowana kwota za realizację zamówienia przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia nie ma możliwości zawarcia umowy.

                                                                                                                            

Do wiadomości:

1.        Wszyscy uczestnicy postępowania

  1. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZP. 271.2.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Miastków Kościelny, dnia 12.06.2013 roku

IZP. 271.2.2013

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.),  informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:.

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miastków Kościelny”.

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

EKOLIDER

JAROSŁAW WYGLĄDAŁA

Lucin 4

08-400 Garwolin

 

Cena oferty:

-  brutto: 225 288,00 zł.

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę  firmy: EKOLIDER Jarosław Wyglądała z/s Lucin 4, 08-400 Garwolin, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu.

 

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów – 100.

W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania, ofertę zgodną ze SIWZ złożyła także  firma:

1. MPK Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

Cena oferty:

-  brutto:  444 981,60 zł. 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 50,63 pkt.

Łączna suma punktów – 50,63.

Zamawiający nie odrzucił w postępowaniu oferty żadnego Wykonawcy.

Zamawiający nie wykluczył z udziału w postępowania żadnego Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
w związku z faktem, iż zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759), z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp.

Do wiadomości:

  1. Wszyscy uczestnicy postępowania

  2. a/a

  

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&