dzisiaj jest: 19 stycznia 2018. imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
wersja polska 
A+ A-
Rada Gminy Miastków Kościelny
Uchwały Rady Gminy
Urząd Gminy
Miastkow Kościelny
tel. +48 (25) 751-12-86
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
Orlik 2012

Zakończenie Ligi

Liga zakończyła rozgrywki.


Zwyciężyła drużyna DETOKS Miastków Kościelny przed DRAGONEM Przykory. III miejsce zajęła TĘCZA Zgórze. Drużyny z miejsc I-III otrzymały pamiątkowe puchary oraz medale z rąk Wójta Gminy Miastków Kościelny Jerzego Jaronia oraz radnego Miastkowa Kościelnego Krzysztofa Barana.
Pozostałe zespoły otrzymały pamiątkowe puchary za kolejno zajęte w lidze miejsce.
W klasyfikacji "Strzelec" nagrodę odebrał Łukasz Grązka -Tęcza Zgórze
"Bramkarz": Michał Bąk-Dragon Przykory
Puchar w klasyfikacji "Fair Play" powędrował w ręce Trampkarzy Młodszych.

Tabela z wynikami

1.

DETOKS

12

34

111-41

2.

DRAGON

12

31

101-32

3.

TĘCZA

12

31

123-44

4.

LAGUNA

12

24

81-52

5.

BRZEGI

12

23

103-62

6.

RAKIETA

12

19

67-56

7.

ZABRUZDY

12

16

75-67

8

ZASIADAŁY

12

16

59-56

9.

NAFTY

12

11

49-86

10.

TRAMPKARZ

12

10

49-85

11.

HARPAGON

12

10

56-105

12

OZIEMKÓWKA

12

3

33-100

13.

TURBINA

12

0

22-143

Galeria zdjęć

Od 27 czerwca 2012 r. dyżury na „Orliku” pełnione są w godzinach rozgrywania meczy ligi piłkarskiej (terminarz znajduje się na stronie gminy)

16 lipca 2012 r. rozpoczęły się rozgrywki „Gminnej liga piłkarskiej”. Do rozgrywek zgłosiło się 12 reprezentacji sołectw Gminy Miastków Kościelny i drużyna oldboys. Mocze rozgrywane są na boisku „Orlik”. Każda z drużyn uczestniczących w turnieju otrzymała komplety strojów piłkarskich.

Do turnieju zgłoszonych zostało ok.200 zawodników reprezentujących następujące drużyny: 

1. „Trampkarze Młodsi” Miastków

2. Oziemkówka

3. „Dragon” Przykory

4. Zasiadały

5. „Rakieta” Zwola

6. „Tęcza” Zgórze

7. Zabruzdy

8. „Harpagan” Zwola Poduchowna

9. „Laguna” Stary Miastków

10. „Nafty” Wola Miastkowska

11. „Detoks” Miastków Kościelny

12. Brzegi

13. „Turbina” Kujawy

WYNIKI I TERMINARZ 
LIGI

W okresie wakacyjnym na boisku „Orlik 2012” w Miastkowie Kościelnym prowadzone są rozgrywki gminnej ligi piłkarskiej. Do turnieju zgłosiło się 12 reprezentacji z poszczególnych miejscowości naszej gminy oraz drużyna Oldboys. Łącznie do turnieju zgłosiło się około 200 zawodników. Każda drużyna otrzymała od wójta gminy 14 kompletów piłkarskich(koszulka, spodenki, getry). Mecze rozgrywane są w godzinach popołudniowych, dwie kolejki w tygodniu (środa-czwartek i sobota-niedziela). Mecze sędziują opiekunowie „Orlika”. Zapraszamy do oglądania meczy i kibicowania. Zdjęcia drużyn oraz fotorelacje z meczy znajdziecie w galerii.

 

Galeria zdjęć

Drużyny

Regulamin ORLIKA oraz telefon kontaktowy.


Kontakt telefoniczny  512933066

REGULAMIN PORZĄDKOWY
korzystania z boisk sportowych

„Moje boisko Orlik 2012”

 

REGULAMIN WIOSENNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
ORLIK 2012 O PUCHAR WÓJTA GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY

29 kwietnia 2012 godz 10.00

CEL TURNIEJU
Popularyzacja piłki nożnej i aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców gminy.
Umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich.
Integracja społeczności lokalnej poprzez sport.

§ 1.


ORGANIZATOR
Wójt Gminy Miastków Kościelny

§ 2.


TERMIN I MIEJSCE
Turniej zostanie rozegrany 29 kwietna 2012 roku na obiekcie „Moje boisko ORLIK 2012”
w Miastkowie Kościelnym
ul. Szkolna 8

§ 3.


UCZESTNICTWO

1.     Turniej przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny

2.     Turniej zostanie rozegrany w kategorii OPEN.

3.     Każda drużyna liczy max.12 zawodników.

4.     W zawodach mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Miastków Kościelny, którzy ukończyli 16 lat.

5.     Zawodnicy, którzy nie są jeszcze pełnoletni muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział
w turnieju. ZALĄCZNIK nr 2 do niniejszego regulaminu

6.     Każde sołectwo może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 1 drużynę.

7.     Dopuszczalne jest zgłoszenie drużyny w skład, której wchodzą mieszkańcy dwóch sąsiadujących ze sobą sołectw pod warunkiem, że żadne z tych sołectw nie wystawia własnej drużyny.

8.     W trakcie trwania zawodów nie można dokonywać zmian w zgłoszeniu zawodników.

9.     W turnieju biorą udział drużyny, które dostarczyły do organizatora w terminie do dnia 25 kwietnia br. prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia - stanowiącą ZAŁĄCZNIK nr 1 do niniejszego regulaminu.

10.  Zespoły grają w składach sześcioosobowych, pięciu graczy w polu + bramkarz.

11.  Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi posiadać przy sobie dokument tożsamości.

12.  Drużyna musi mieć jednego pełnoletniego Opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas turnieju.

13.  Pełną odpowiedzialność za posiadanie ważnych badań lekarskich ponosi Opiekun drużyny.

14.  Koszty udziału w turnieju uczestnicy pokrywają ze środków własnych.

15.  W przypadku stwierdzenia w trakcie trwania turnieju, iż w danej drużynie występuje zawodnik nieuprawniony do gry, drużyna zostanie automatycznie wykluczona z rozgrywek.
Prawo do sprawdzenia uprawnienia do gry zawodnika posiada Organizator, który sam może dokonać weryfikacji lub na wniosek drużyny przeciwnej.

 

§ 4.


SYSTEM ROZGRYWEK
1. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn organizator podejmie decyzję o systemie rozgrywek.
• Turniej rozgrywany zostanie systemem pucharowym
Czas gry w meczach: 2 x 20min.
W przypadku remisu dogrywka 5min, jeśli ona nie wyłoni zwycięzcy seria rzutów karnych – 3 serie
lub
• Turniej zostanie rozegrany z podziałem na grupy.
W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek liczby drużyn nie większej niż 12 zostaną rozlosowane 2 grupy.
Z każdej z grup do fazy finałowej awansują po 2 najlepsze drużyny. W fazie finałowej gra odbędzie się sposobem „każdy z każdym” z zaliczeniem wyniku meczu z fazy grupowej
• W przypadku liczby większej niż 12 drużyn rozlosowane zostaną 3 grupy, z czego do fazy finałowej awansują zwycięzcy grup. W fazie finałowej gra odbędzie się sposobem „każdy z każdym”
 2. Czas gry uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn (zostanie ustalony w dniu zawodów)
3. W grupie gra każdy z każdym.
4. Kolejność miejsc w grupie zostanie ustalona na podstawie ilości zdobytych punktów przez daną drużynę w trakcie rozgrywek.
Punkty przyznawane są za: zwycięstwo – 3 pkt. remis - 1 pkt. porażka – 0 pkt.
W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów przez dwie drużyny ( w rozgrywkach grupowych ewentualnie w fazie finałowej) o kolejności decyduje:
- bezpośredni wynik meczu pomiędzy tymi zespołami
- lepszy stosunek bramek

- większa ilość strzelonych bramek

- konkurs rzutów karnych pomiędzy tymi zespołami.

W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów przez więcej niż dwie drużyny ( w rozgrywkach grupowych ewentualnie w fazie finałowej) o kolejności decyduje:
- mała tabela

§ 5.


ZASADY GRY

1.     Zespół liczy max. 12 zawodników: na boisku znajduje się 5 zawodników w polu + bramkarz
oraz maksymalnie 6 zawodników rezerwowych.

2.     Obuwie: buty halowe, trampki, „adidasy” – na gładkiej podeszwie lub z małymi korkami zgodnie z regulaminem korzystania z boiska ORLIK

3.     Gra bez „spalonego”.

4.     Zmiany hokejowe.

5.     Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m. od piłki.

6.     Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m. od bramki.

7.     Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną. Mecze rozgrywane są zgodnie
z zasadami gry w piłkę nożną aktualnie obowiązującymi

 

§ 6.


ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
Zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) należy wypełnić (PISMEM DRUKOWANYM)
i dostarczyć do organizatora turnieju do dnia 25 kwietnia (środa) do godz. 15:00. Zgłoszenia proszę składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym- POKÓJ nr 14.

Zgłoszenia pod względem formalnym zostaną zweryfikowane w wydziale ewidencji ludności. Wraz ze zgłoszeniami należy dostarczyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego dla zawodnika niepełnoletniego.
Nie spełnienie jednego z w/w warunków skutkuje niedopuszczeniem drużyny lub danego zawodnika
do rozgrywek.
W dniu 27 kwietnia b.r. w budynku socjalnym przy boisku ORLIK odbędzie się zebranie z Opiekunami drużyn.

Opiekunowie o godzinie i miejscu zostaną powiadomieni przez organizatora.


Karta drużyny musi zawierać:
nazwę drużyny,
imię, nazwisko, Opiekuna drużyny,
podpis Opiekuna

§ 7.


NAGRODY
1. Zwycięzca otrzymuje puchar ufundowany przez Wójta Gminy Miastków Kościelny.
2. Pozostałe drużyny otrzymują statuetki za udział w turnieju.
3. Najlepszy bramkarz oraz strzelec turnieju otrzymują pamiątkowe nagrody
(o przyznaniu decyduje organizator turnieju).

§8.


OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
Do obowiązków organizatora turnieju należy:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju zgodnie z regulaminem.
2. Wyznaczenie sędziów – zawody sędziują Animatorzy pracujący na Orliku..
3. Zapewnienie opieki medycznej.
4. Zapewnienie nagród.

§ 9.


UBEZPIECZENIE
Uczestnicy turnieju powinni posiadać aktualną polisę ubezpieczeniowa NW. Odpowiedzialnym za ubezpieczenie zawodników jest Opiekun drużyny.
Uczestnicy turnieju pokrywają koszty ubezpieczenia we własnym zakresie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator Turnieju.
Decyzje Organizatora są ostateczne

Zgłoszenie 

Oddanie Orlika- Oddając do użytku kompleks boisk sportowych, dajemy dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwość rozwijania swoich zainteresowań sportowych i właściwego spędzania wolnego czasu. Data dzisiejszej uroczystości nie jest przypadkowa, dokładnie rok temu, 14.12.2010r. o godz. 13.00 rozpoczęła się sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, na której złożyłem ślubowanie obejmując urząd wójta gminy - powiedział Jerzy Jaroń, wójt gminy Miastków Kościelny. Przez ten rok gmina wydała 5.855 tys. zł  na inwestycje.


- Dziękuję Radzie Gminy Miastków Kościelny za zapewnienie w budżecie gminy środków na inwestycje, za wsparcie i współpracę. Dzięki naszym wspólnym działaniom zrealizowaliśmy inwestycje bardzo ważne dla naszych mieszkańców – dodał wójt. Wśród nich kompleks boisk „orlik, który zrealizowany został dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 465 tys. zł, Urzędu Marszałkowskiego – 327 tys. zł, a gmina poniosła koszty w kwocie 198 tys. zł.


- Wiem, że „orlik” to spory wydatek. Można było zrobić wiele innych rzeczy, ale te obiekty zostają. Każdy następny obiekt będzie, każda kolejna inwestycja będzie służyć społeczeństwu. Życzę sukcesów na arenie gminnej, powiatowej, ogólnopolskie, i oczywiście ogólnoświatowej - mówił poseł Grzegorz Woźniak.


- Gmina ma kolejne, przepiękne obiekty, które z pewnością wiele, wiele lat posłużą społeczności lokalnej, że na tym boisku narodzą się nowe, wspaniałe talenty, że będzie to moment na wytchnienie i prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, że będą tu grały zespoły co najmniej tak dobre, jak ta wspaniała orkiestra młodzieżowa, która nas tutaj dzisiaj zabawiała- zaznaczył kierownik siedleckiej Delegatury MUW Andrzej Silny.O radości z otrzymania nowych obiektów sportowych mówił starosta Marek Chciałowski.
- Niech ta radość nie tylko panuje na terenie otwartym, niech nie tylko panuje na tym wspaniałym, wyposażonym placu, ale niech panuje ona w sercach i przede wszystkim w szkole – powiedział włodarz powiatu.


- Było dla mnie ogromną radością, że powiat garwoliński jest jednym z dwóch powiatów na terenie województwa mazowieckiego, gdzie tych „orlików’ wylądowało najwięcej. Nie ma powiatu, w którym byłoby więcej niż 5 orlików w tym roku – zauważył radny Krzysztof Żochowski.
Gratulacje przesłała posłanka Stanisława Prządka, które odczytała asystentka Halina Ziendalska oraz poseł Krzysztof Borkowski i marszałek Adam Struzik.


- Jestem naprawdę szczęśliwa, ponieważ na realizację tego obiektu czekałam 3 lata. Było to moje marzenie, żeby w Miastkowie taki powstał. Nie mieliśmy działki. Zastanawialiśmy się wspólnie z radnymi, co zrobić i gdzie, ale mając takiego księdza proboszcza w Miastkowie Kościelnym, wiedzieliśmy, że nie będzie problemu. Udając się na rozmowę, ksiądz proboszcz Adam Turemka wiele się nie zastanawiał, powiedział „tak”, oczywiście, realizujcie. I gdyby nie ten plac, można było sobie tylko marzyć, mówić. Uważam, że największy udział i zasługi wniósł ks. proboszcz Adam Turemka – mówiła była wójt Jadwiga Wojda.


Uroczystości zakończyły się przecięciem wstęgi otwierającej podwoje kompleksu boisk, który poświęcił ks. Adam Turemka. Wspaniały program artystyczny przygotowały szkolne grupy taneczne, chór i orkiestra dęta
Wśród gości, oprócz wymienionych w tekście byli: wicestarosta Stefan Gora, sekretarz powiatu Jerzy Piesio, PINB Janusz Krawczyk, burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka, wójtowie gmin Borowia Wiesław Gąska, Górzna Waldemar Sabak, Parysowa Bożena Kwiatkowska, Trojanowa Stanisław Kostyra, sekretarz miasta Garwolina Cezary Tudek, prezes BS w Garwolinie Roman Odalski, radni gminy Miastków, dyrektorzy szkół z terenu gminy, księża i wielu innych gości.

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&