dzisiaj jest: 21 listopada 2017. imieniny: Albert, Janusz, Konrad
wersja polska 
A+ A-
OSP
 - OSP Brzegi
 - OSP Glinki
 - OSP Kruszówka
 - OSP Przykory
 - OSP Ryczyska
 - OSP Stary Miastków
 - OSP Wola Miastkowska
 - OSP Zabruzdy
 - OSP Zasiadały
 - OSP Zgórze
 - OSP Zwola
Stowarzyszenia i fundacje
Kluby sportowe
Urząd Gminy
Miastkow Kościelny
tel. +48 (25) 751-12-86
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
OSP Zwola

OSP Zwola

Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoli powstała prawie 90 lat temu. Od tego czasu mieszkańcy zawsze mogą liczyć na pomoc strażaków

Straż Ogniowa zosta­ła powołana w 1926 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii Zwola księdza Stefana Nazarewicza. Prezesem został ksiądz Nazarewicz, komendan­tem Ignacy Salamonik,  a skarbnikiem Adam Chu­dek. Straż liczyła wtedy 11 członków i została zareje­strowana w 1927 roku.

Na początku działalno­ści dochody jednostki sta­nowiły darowizny i kwesty oraz zyski z przedstawień teatralnych. Za zgroma­dzone pieniądze zakupiono hełmy, pasy, topory i dwa beczkowozy. Od początku istnienia straż ofiarnie uczestniczyła w gaszeniu pożarów. Organizowała zabawy taneczne, aktywnie gromadząc fundusze. W 1930 roku kupiła za nie pierwszą sikawkę ręczną, a w roku następnym żela­zny konny wóz strażacki. W 1933 roku strażacy zbu­dowali remizę strażacką, w której organizowali za­bawy taneczne i przedsta­wienia teatralne.

W 1944 roku jednostka zakupiła pierwszą moto­pompę. Za prężną dzia­łalność otrzymała w 1957 roku sztandar. W 1960 roku zbudowano Dom Strażaka. Pierwszy samo­chód Star 25, a także mo­topompę P03, jednostka pozyskała w 1967 roku.

W tym samym roku zain­stalowano syrenę alarmo­wą.

Za aktywną działalność pożarniczą w 50. rocznicę istnienia OSP Zwola otrzy­mała samochód Star 28 oraz nowy sztandar ufun­dowany przez mieszkań­ców. W 1988 roku na wy­posażenie jednostki wszedł nowy samochód Star 200, który służy druhom do dzisiaj.

Jednostka uczestni­czyła w około 900 akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu garwolińskiego i łukowskiego. Duże zaangażowanie wy­kazała przy budowie szko­ły, wodociągu oraz przy odśnieżaniu dróg. W 2004 roku przy pomocy gminy przystąpiła do rozbudowy i modernizacji Domu Stra­żaka. Prace zakończono w 2006 roku, a budynek oddano do użytku w 2007 roku. Jest ona wynajmo­wana na wesela. Pieniądze pozyskane z tego tytułu są przekazywane na cele sta­tutowe. 9 marca 2008 roku zo­stała powołana Jednostka Operacyjno-Techniczna III kategorii, w skład której weszło 15 przeszkolonych druhów w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoli liczy 37 członków, czynnych, czterech honorowych i 20 członków chłopięcej Mło­dzieżowej Drużyny Pożar­niczej. W skład zarządu wchodzą: Józef Rogala (prezes), Grzegorz Dadas (wiceprezes-naczelnik), Marek Odziemczyk (wi­ceprezes), Dariusz Dadas (zastępca naczelnika), Ja­nusz Chudek (sekretarz), Bartłomiej Dadas (skarb­nik), Kamil Dadas (kronikarz) i Paweł Salamończyk (członek).

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&