dzisiaj jest: 23 listopada 2017. imieniny: Adela, Felicyta, Klemens
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy
Miastkow Kościelny
tel. +48 (25) 751-12-86
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
Gospodarka odpadami komunalnymi

Informacja

Szanowni Państwo,

Zmiany w zakresie gospodarki odpadami spowodowała nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wzeszła w życie I stycznia 2012 r. Zgodnie z tą ustawą to gminy od 01.07.2013 r. przejmą gospodarkę odpadami komunalnymi i staną się odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania tych odpadów.

Aby sprostać temu zadaniu koniecznym stało się podjęcie wielu działań organizacyjnych, opracowanie stosownych dokumentów, które będą ustalały obowiązki zarówno Gminy jak i właścicieli nieruchomości, w tym obowiązek ponoszenia przez mieszkańców Gminy opłat za odbieranie śmieci z ich gospodarstw.

Wnoszenie opłat jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, a nic obowiązkiem nakładanym przez Gminę.

Gmina dokonuje jedynie wyboru metody naliczania tych opłat oraz ustala stawkę i częstotliwość odbioru śmieci.

Opłata jest wymogiem obligatoryjnym i przymusowym. Nie ma możliwości odstąpienia od niej, czy też jej umarzania.

W związku z powyższym w dniu 14 grudnia 2012 roku Rada Gminy Miastków Kościelny uchwałą nr XXIX/148/2012 uchwaliła stosowny wzór deklaracji, która właściciel nieruchomości ma obowiązek wypełnić i złożyć do dnia 28 lutego 2013 roku do Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym. W deklaracji znajdzie się kwota opłaty za śmieci określona uchwałą Rady Gminy w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miastków Kościelny.

Od I lipca 2013 r. zgodnie z uchwałą nr XXIX/146/20I2 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14.12.2012 r., dla nieruchomości zamieszkałych będą obowiązywały dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny - 5,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc, bez względu na ilość wytworzonych odpadów, - za  gospodarowanie  odpadami   w  sposób  nieselektywny -   10,00    od mieszkańca za jeden miesiąc, bez względu na ilość wytworzonych odpadów.

Uwaga! Dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z przedsiębiorcą zbierającym śmieci należy rozwiązać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Od 1 lipca właściciele będą wnosić należną opłatę do Gminy. Opłatą zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy, zarówno Ci, którzy złożą deklarację jak również Ci, na których opłata zostanie nałożona w drodze decyzji Wójta Gminy.


Właściciele nieruchomości na własny koszt będą musieli zaopatrzyć się w pojemniki lub worki na śmieci.

Do dnia 30 czerwca 2013 r. Gmina zobowiązana jest przygotować i przeprowadzić przetarg celem wyłonienia przedsiębiorcy, który będzie odbiera! odpady komunalne z terenu naszej Gminy.

W związku z powyższym maju i czerwcu bieżącego roku zostaną zorganizowane spotkania w każdej miejscowości, na których zostanie omówiony nowy sposób odbioru śmieci. O terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani.

Z poważaniem

Jerzy Jaroń

Załącznik:
Deklaracja

« powrót
<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&