dzisiaj jest: 19 stycznia 2018. imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy
Miastkow Kościelny
tel. +48 (25) 751-12-86
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
Aktualności

XXXIII Sesja Rady Gminy Miastków

Zawiadamiam, że w dniu 15 listopad  2017 r. (środa) o godz. 8:00 w budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Miastków z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016-2017.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/176/2017 Rady Gminy Miastków

 Kościelny z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przekazania majątku gminnego po

 zlikwidowanym Publicznym Gimnazjum im. Leona Wyczółkowskiego Publicznej Szkole

 Podstawowej im Władysława Broniewskiego w Miastkowie Kościelnym .

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/183/2017 Rady Gminy

 Miastków Kościelny z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/234/2014

 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia

 wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie

 dożywiania" na lata 2014 - 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości

 Zasiadały gmina Miastków Kościelny.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie

 gminy Miastków Kościelny na rok 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na

 2018 rok obwiązujących na terenie gminy Miastków Kościelny.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna , dla celów wymiaru

  podatku leśnego na rok 2018 na terenie gminy Miastków Kościelny.

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku

 rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2018 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Zwoli w ośmioletnią Publiczną Szkołę

 Podstawową im. Marii Kownackiej w Zwoli.

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej

  Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w

 Zgórzu.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Miastkowie Kościelnym w 

 ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Miastkowie 

 Kościelnym.

15. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miastków Kościelny z

 organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

16. Informacje w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok złożonych przez osoby

 zobowiązane.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2017 rok..

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXVI/150/2017 Rady Gminy Miastków

 Kościelny z dnia 28.02.2017r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy

  Miastków Kościelny na lata 2016-2020.

19. Informacja Wójta z działalności miedzy sesjami.

20. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

22. Sprawy różne

23. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Gminy.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

 

« powrót
<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
    1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&