Zaproszenie na sesję

25 październik 2018 11:39

               Zawiadamiam, ze w dniu w dniu 26 października 2018 r. (piątek) o godz. 16:30 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy   z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  za rok szkolny 2017/2018.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie gminy Miastków Kościelny na rok 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF Gminy Miastków Kościelny.

12. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Miastków Kościelny i osób zobowiązanych za rok 2017.

13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie XLV sesji Rady Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.