XXXVIII Sesja Rady Gminy

10 maj 2018 13:14

Zawiadamiam, ze w dniu w dniu 17 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 8:30 w  budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 5 w Miastkowie Kościelnym odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.

4. Informacja z działalności GOPS za 2017 rok.

5. Informacja z działalności GBP za 2017 rok.

6  Informacja z działalności OSP za 2017 rok.

7. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci , młodzieży i dorosłych.

8. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny.

9. Informacja o stanie dróg gminnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów w miejscowości Brzegi i Zasiadały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF gminy Miastków Kościelny na lata 2018-2023.

13. Informacja z działalności Wójta miedzy sesjami.

14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Sprawy różne.

17 Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.